Yöneticinin Yönetimi Dersleri

Yöneticinin Yönetimi Dersleri
  • Category: Business
  • Store: Udemy
  • Students: 610
  • Rating: 0 / 5
  • Duration: 3 Hours
  • Discounted Price: 15$
  • Price: 89.99$
  • Added Date: 3 weeks ago
  • Expired Date: Expired
  • Coupon Link: Get Coupon

Description

​Yönetici, bir şirketin bir kısmından sorumlu olan bir kişidir, yani şirketi “yönetir”. Yöneticiler bir departmandan ve içinde çalışan insanlardan sorumlu olabilir. Bazı durumlarda, yönetici tüm işletmeden sorumludur. Örneğin, bir restoran yöneticisi tüm restoranın başındadır.

Yönetici, öncelikle yönetim fonksiyonlarını icra eden bir kişidir. İstihdam etme, ateşleme, disipline etme, performans değerlendirmeleri yapma ve devamı izleme yetkisine sahip olmalıdırlar. Ayrıca fazla mesai onaylama yetkisi olmalı ve tatilleri yetkilendirmeli. O patrondur.
Yöneticinin görevleri arasında çalışanları veya şirket kesimlerini günlük olarak yönetmektir.
Bu kursta, yöneticinin yönetimi ile ilgili video dersleri bulacak ve yönetici, müdür ya da patron olarak, başarınızı arttıracak çok şey öğreneceksiniz.

Yönetici, bir kurum ve kuruluştaki en önemli birim olup, gerek bilgi ve becerileri, gerekse makamı itibariyle ilgili kurum ve kuruluş için en önemli konumlardan birisini teşkil etmektedir. Bu itibarla, yöneticinin yönetimi de ayrı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani, yöneticinin yönetimi ile ilgili yeterli kaynaklar olmamasına rağmen, bu konu önemini, kurum ve kuruluşlar açısından her zaman korumaktadır.

Bu kursta, Yöneticinin Yönetimi Dersleri ile öğrencilerimize, yöneticinin, en az diğer çalışanlar kadar idaresi ile ilgili önemli hususlara konu olduğunu anlattık. Bu kurs, Yöneticinin Yönetimi Dersleri ile bilinmesi gereken tüm akademik ve akademik olmayan bilgilerle, işletme ve psikolojisi dahil, tüm hususları içermektedir.

Bu kurs, Yöneticinin Yönetimi konularının, kurum ve kuruluşlar için ne derece önemli olduğunu size tekrar hatırlatacak ve çok detay öğretecek.

Bu kurs, kurum ve kuruluş üst düzey yöneticileri, sahipleri ve alt düzey yöneticileri için gerekli dersleri ihtiva etmektdir.


Yöneticinin Yönetimi Dersleri

Related Courses: