Uygulamalarla SQL Öğreniyorum

Uygulamalarla SQL Öğreniyorum
  • Category: Development
  • Store: Udemy
  • Students: 12,609
  • Rating: 4.6 / 5
  • Duration: 3 Hours
  • Discounted Price: 15$
  • Price: 94.99$
  • Added Date: 3 weeks ago
  • Expired Date: Expired
  • Coupon Link: Get Coupon

Description

Bu kursta temel seviyeden başlayarak SQL dili anlatılmaktadır.

Bu kursu alanlar, kursun sonunda

Temel SQL cümleleri olan Select,Insert,Update,Delete komutları ile veritabanı sorgulamayı,

DDL komutları olan Create, Alter, Drop gibi komutların nasıl kullanıldığını,

İlişkisel veritabanı mantığını ve ilişkisel veritabanı mimarisinin nasıl yapıldığını,

İç içe select (subquery) kullanmayı

Index, View, Procedure, Function gibi kavramları

Gerçek veri ve gerçek senaryolar ile uygulamalı olarak MSSQL platformu üzerinde öğreneceklerdir.


SQL Dilini ve Veritabanı Sorgulamayı Gerçek ve Örnek Uygulamalar ile Yazarak Öğrenin

Related Courses: