Machine Learning | Python ile Makine Öğrenmesi (2021) Course Coupon

Machine Learning | Python ile Makine Öğrenmesi (2021) Course Coupon
 • Category: Development
 • Store: Udemy
 • Students: 77
 • Rating: 5 / 5
 • Duration: 3 Hours
 • Discounted Price: 15$
 • Price: 19.99$
 • Added Date: 1 month ago
 • Expired Date: Expired
 • Coupon Link: Get Coupon

Description

Yapay zekanın 21. yüzyılın en dikkat çeken konularından birisi olduğu kesin. Yapılan araştırmalar yapay zekanın bu yüzyılın en önemli alanlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Zaten Google, Facebook, Microsoft vb. şirketler de geleceğin bu alanla birlikte şekilleneceğini öngördükleri için bu alana olan yatırımlarını orantılı bir biçimde arttırmaktadır.

Machine Learning ya da Türkçesiyle "Makine Öğrenmesi", yapay zekanın temelini oluşturmaktadır. Yapay zeka olarak takdim edilen hemen hemen her şey aslında Machine Learning algoritmalarıdır. Ayrıca 21. yüzyılın en çekici alanlarından birisi olarak bilinen "Veri Bilimi" alanında aranan temel vasıflardan birisi de Machine Learning'dir. Bu kursta, Machine Learning'in temel konuları olan Regression, Classification, Clustering, Natural Language Processing(NLP) gibi konuların temel algoritmalarını Python'la nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Kursun ilk kısmında opsiyonel olarak Python temellerini ele aldık. Bunun sebebi yeterli Python bilgisine sahip olmayan öğrencilerimize yardımcı olmaktır. Temel Python’ı ele aldığımız derslerle birlikte hiç tereddüt etmeden Machine Learning’e sıfırdan adım atabilirsiniz.

Kursta Machine Learning konularında bulunan terimlerin tamamına yakını tercüme edilmeden kullanılmıştır. Bunun sebebi öğrencilerimizin daha farklı mecralarda araştırma yaparken zorlanmamalarını sağlamaktır. Çünkü Machine Learning konusunda çoğu platformda kavramlar İngilizce olarak kullanılmaktadır. Derslerin isimleri de buna uygun olarak kavramların İngilizce asıllarına uygun olarak belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerimizi yanıltmamalıdır. Derslerin tamamı Türkçedir.

Kursun içeriği;

· Sıfırdan Python'ı "neyi", "neden" yazdığınızı anlayarak öğrenin.

· Supervised Learning

· Regression

· Classification

· Unsupervised Learning

· Clustering

· Natural Language Processing(NLP)

· Model TuningPython'ın temellerinden başlayarak Machine Learning algoritmalarının temel mantığını öğrenin!

Related Courses: