Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi
  • Category: Teaching & Academics
  • Store: Udemy
  • Students: 673
  • Rating: 4.2 / 5
  • Duration: 3 Hours
  • Discounted Price: 15$
  • Price: 54.99$
  • Added Date: 1 month ago
  • Expired Date: Expired
  • Coupon Link: Get Coupon

Description

Bu kurs, eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil eden eğitimcinin izlemesi gereken yok, koşul ve esasları ele almakta, hak ve sorumluluklarını özetlemekte, hatırlatmakta ve eğitimcinin nasıl motive edileceğini, öğretim ve eğitim işinin esaslarını, öğretim faaliyetinde öğrencinin beklentilerini, sıkmadan, açık ve özet bir dille anlatmaktadır. Bu kursun amacı, eğitim camiasında çok da kaynak olmayan ama önemi tartışılmaz eğiticinin hak ve sorumluluklarını özetlemektedir.


Eğitimcinin temel bilgilere haiz olması ile eğiticinin eğitim işi ile ilgili temel esaslarını kurs ele almaktadır.

Related Courses: