Davranış Bilimleri Kursu

Davranış Bilimleri Kursu
  • Category: Personal Development
  • Store: Udemy
  • Students: 574
  • Rating: 2.2 / 5
  • Duration: 3 Hours
  • Discounted Price: 15$
  • Price: 74.99$
  • Added Date: 3 weeks ago
  • Expired Date: Expired
  • Coupon Link: Get Coupon

Description

Davranış bilimi, genel olarak sosyoloji, sosyal ve kültürel antropoloji, psikoloji ve biyoloji, ekonomi, coğrafya, hukuk, psikiyatri ve siyaset biliminin davranışsal yönleri dahil olmak üzere insan eylemleriyle ilgili çeşitli disiplinlerden herhangi birine ait bir genel isim ve bilim dalıdır. Bu bilim dalının felsefe, psikoloji ve sosyoloji ile olan yakın ilişkisi, bu bilimin bahsi geçenlerden ayrılmaz bir parçası olmasını zorunlu kılmıştır.

Lucien Lévy-Bruhl, (19 Nisan 1857 doğumlu, Paris, Fransa - 13 Mart 1939, Paris'te öldü), ilkel halkların psikolojisi üzerine yapılan çalışmalarda, sosyal düşünce ve ilkel dinin irrasyonel faktörleri anlamada antropolojiye yeni bir yaklaşım veren Fransız filozofudur.

Lévy-Bruhl, 1899'dan 1927'ye kadar Sorbonne'da felsefe profesörüdür. İlk büyük eseri, La Morale ve La Science des Moe des des moeurs (1903; Etik ve Ahlak Bilimleri), Auguste Comte'un pozitivizmini yansıtıyordu. Teorik ahlakın hüküm sürdüğünü söyleyen bu kitap, çoğulcu, göreceli bir sosyolojinin temelini attı. Bundan sonraki dikkatinin büyük kısmı, ilk kez Les Fonctions mentales dans les sociétés ilkellerinde (1910; Yerliler Nasıl Düşünür) incelendiği ilkel toplumlardaki insanların zihniyetine ayrılmıştı. Fransız sosyolog Émile Durkheim'den, ilkel toplumlardaki insanlar ile modern Batılılar arasındaki akıl yürütmedeki farklılıkları hesaba katan representation kolektifleri veya grup fikirleri kavramını benimsedi. İlkel düşünce ve algıların mistisizm tarafından engellendiğini ve ilkel zihniyetin, mantık yasalarına aykırı olmasa da, sadece onlar tarafından yönetilmediğini öne sürdü.

Bu daha fazlasını, adım adım ve anlaşılır bir şekilde bu kursta anlayacak, öğrenecek ve yaşantınızda uygulayacaksınız.

Bu kursta, çok daha fazlasını video derslerle bulacaksınız.

Bu kursu istediğiniz yer ve zamanda tekrar edebilirsiniz. Kurs sonunda sertifika alacağınızı unutmayın.!


Davranış Bilimleri Kursu

Related Courses: