Aile içi Problemler ve Çözüm Yolları

Aile içi Problemler ve Çözüm Yolları
  • Category: Personal Development
  • Store: Udemy
  • Students: 470
  • Rating: 3.5 / 5
  • Duration: 3 Hours
  • Discounted Price: 15$
  • Price: 19.99$
  • Added Date: 1 month ago
  • Expired Date: Expired
  • Coupon Link: Get Coupon

Description

Hızla değişen dünyamızda insanın yaşayabilmesi  ,bir bakıma en yakın çevresiyle olan ilişiklerine ve çevrenin kişilerin davranışları üzerindeki etkisini anlamasına bağlıdır. İnsanın en yakın çevresi evi ve ailesi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzdendir ki aile içinde oluşan bir sorun ve problem ailenin bir parçası olarak görülür ve birlikte çözüm yolları bulunur. Ancak bu çözüm yolu ailenizi yapısına göre değişecek ve belki de çok şeyin başlangıç veya bitişi olacaktır.


Hızla değişen dünyamız da insanın yaşayabilmesi en yakın çevresi ailesinin yapısı ile vücut bulur ve aşılır. Oysa ki

Related Courses: